തളിപ്പറമ്പ സി.എച്ച് സെൻ്റർ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവും വ്യാപാരി നേതാവുമായിരുന്ന കെ.പി ഹസ്സൻ ഹാജി മരണപ്പെട്ടു.

തളിപ്പറമ്പ സി.എച്ച് സെൻ്റർ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവും വ്യാപാരി നേതാവുമായിരുന്ന കെ.പി ഹസ്സൻ ഹാജി (68) മരണപ്പെട്ടു.

മക്കൾ : ബുഷ്റ, ബഷീർ, ഷഫീഖ്, സമീർ, ഷാജി (തനിമ-അരി).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: