കണ്ണൂർ സ്വദേശിയെ പുനെയിൽ കൊലപ്പെടുത്തി

പൂനെ ശിവാപ്പൂരിൽ സാഗർ ഹോട്ടൽ ഉടമയായ കണ്ണൂർ പെരളശ്ശേരി വടക്കുമ്പാട് സ്വദേശിയെ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി.

പെരളശ്ശേരി വാക്കുമ്പാട് സ്വദേശിയായ അസീസിനെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് , കൊലപാതകത്തിന്ന് കാരണമെന്താണെന്ന് വെളിവായിട്ടില്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: