കണ്ണൂരിൽ നാളെ ജൂലൈ (14 ചൊവ്വാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കുതിരുമ്മല്‍, കുതിരുമ്മല്‍ കളരി, തെരു ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 14 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

രാമന്തളി  ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കൊവ്വപ്പുറം, കണ്ണങ്കാട്, വടക്കുമ്പാട്,  കെ സി പാലം ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 14 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചാലോട്  ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പാളാട്, ചിത്രാരി ടവര്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 14 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മാലൂര്‍ വയല്‍, കാവിന്‍മൂല, ഇടുമ്പ, കൂവക്കര, മാലൂര്‍ എച്ച് എസ്, ചിത്രവട്ടം, തൃക്കടാരിപ്പൊയില്‍, കെ കെ ക്രഷര്‍, ശിവപുരം, അയ്യല്ലൂര്‍, ഇടവേലിക്കല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 14 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പള്ളി, ഇറാം മോട്ടോഴ്‌സ്, കുറ്റിക്കകം വായനശാല, വിജയ ടിമ്പേഴ്‌സ്, നടാല്‍ കള്ള് ഷാപ്പ്, ദേവകി ടിമ്പേഴ്‌സ്, കൈരളി ഫൈബര്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 14 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കൊത്തിക്കുഴിച്ചപാറ, പടന്നപ്പുറം, അമ്പലം റോഡ്, മണ്ടൂര്‍, തലക്കോടത്ത്, ഒറന്നിടത്ത് ചാല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 14 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ആറാംമൈല്‍, പൊയ്യൂര്‍, പാറത്തോട്, മേച്ചേരി, കയരളം മൊട്ട, ഗോപാലന്‍ പീടിക, ഒമ്പതാം മൈല്‍, ഇരുവാപ്പുഴ നമ്പ്രം, പാവന്നൂര്‍ മൊട്ട, പാവന്നൂര്‍ കടവ്, പാവന്നൂര്‍ ബാലവാടി, മൂടാന്‍കുന്ന് ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 14 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: