75 ലിറ്ററോളം വാഷും ചാരായം വാറ്റുപകരണങ്ങളും കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു

ശ്രീകണ്ഠാപുരം റെയ്ഞ്ച് പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാംപാലം

എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ചാരായം വാറ്റ് കേന്ദ്രവും 75 ലിറ്ററോളം വാഷും വാറ്റുപകരണങ്ങളുംc എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.പി.ജനാർദ്ദനനും പാർട്ടിയും ചേർന്ന് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. പാർട്ടിയിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർ പി.സി.വാസുദേവൻ (ഐ.ബി), പി.ആർ.സജീവ് CEO മാരായ പി.വി.പ്രകാശൻ, രമേശൻ .എം ,കേശവൻ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: