വളപട്ടണം ടോൾ ബൂത്തിന് സമീപം അശോകൻ പാളത്ത് അന്തരിച്ചു

വളപട്ടണം ടോൾ ബൂത്തിന് സമീപം ശ്രീ.അശോകൻ പാളത്ത് അന്തരിച്ചു

ഭാര്യ ശ്രീമതി സുഗുണ
മക്കൾ . രാജേഷ്, ധനേഷ് ബാബു, ശെൽവരാജ്, മഹേഷ്
സഞ്ചയനം നാളെ ( 14/07/2018)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: