മുണ്ടയോട് ശ്രേയസിൽ രുഗ്മിണി (82) അന്തരിച്ചു

മാവിലായി: സി.പി.ഐ.എം. കണ്ണൂർ ജില്ല മുൻ സെക്രട്ടറി പി.ശശി യുടെ

അമ്മ മുണ്ടയോട് ശ്രേയസിൽ രുഗ്മിണി (82) അന്തരിച്ചു.മറ്റുമക്കൾ: സതീശൻ, ഉഷ, വിനോദൻ, ഷീല ,സരസൻ, ശ്രീജ. ശവസംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3:30 ന് പയ്യാമ്പലം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: