തലശ്ശേരി – വളവുപാറ റോഡിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തി കുന്നിടിച്ചിൽ

അപകടഭീഷണി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ തലശ്ശേരി- വളവുപാറ റോഡിൽ വൻ ദുരന്ത ഭീഷണി ഉയർത്തി കുന്നിടിച്ചിൽ തുടങ്ങി. കീഴൂർക്കുന്നിലാണ് ഇന്നലെ കുന്നിടിഞ്ഞത്.റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെത്തിയിറക്കിയ കുന്നുകളിൽപ്പെട്ടതാണിത്.മണ്ണു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും താൽക്കാലിക ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിനുമുള്ള പണികൾ തുടങ്ങി.കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഭീഷണിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയതാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ കുന്നിടിച്ചിൽ.തലശ്ശേരി – വളവുപാറ റോഡിന്റെ രണ്ടാം റീച്ചിൽപ്പെട്ട കൾറോഡ് മുതൽ കൂട്ടുപുഴ വരെയുള്ള ഭാഗം കയറ്റങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെയും വളവുകൾ നിവർത്തുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി വലിയ കുന്നുകൾ ചെത്തിയിറക്കിയപ്പോൾ രൂപംകൊണ്ട മൺതിട്ടകളാണ് റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലും ഭീഷണിയായി ഉള്ളത്. പത്തിടങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം ഉള്ള തിണ്ടുകൾക്ക് 20 മീറ്ററും.കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാലവർഷത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിച്ചിൽ ഉണ്ടായി. ബെൻഹില്ലിലും കീഴൂർക്കുന്നിലും കേളൻപീടികയിലും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ബസ് യാത്രക്കാർ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെടാതെ അന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്.അപകടഭീഷണി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വിദഗ്ധ പഠന സംഘത്തെ കെഎസ്ടിപി നിയോഗിച്ചിരുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: