കക്കാട് ബസ്റ്റോപ്പിനടുത്ത് അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

കക്കാട് ലക്ഷ്മണൻ കട ബസ് സ്റ്റോപ്പിനോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം 65 വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന പുരുഷ മൃതദേഹംമാണ് . 170 സെ.മി . ഉയരം . വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞ ശരീരം. കാവിമുണ്ടും നീല ഫുൾ കൈ ഷർട്ടും വേഷം. നരച്ച താടിയും മുടിയും. പിറകിൽ മുടി അൽപം നീട്ടി വളർത്തിയ നിലയിലുമാണ് .മാത്രമല്ല ഷർട്ടിന്‍റെ കോളറിൽ രാഘവ് ടെയ് ലേഴ്സ് കണ്ണൂർ എന്ന ലേബലും പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.മൃതദേഹം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആളെ പരിചയമുള്ളവർ കണ്ണൂർ ടൌൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് എസ്.ഐ എൻ.പ്രജീഷ് അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: