കണ്ണൂരിൽ 2 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 3 പേർക്ക്

ഇന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് 2 പേർക്കും പാലക്കാട് ഒരാൾക്കുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗികളിൽ ഒരാൾ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നയാളും, രണ്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കം മുഖേന രോഗം പകർന്നവരും ആണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: