കൊവിഡ് 19: കണ്ണൂരിൽ രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ 15 പേർ നിരീക്ഷണത്തില്‍

കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച രോഗി യുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ 15 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ. ഇതിൽ ഏഴു പേർ വിദേശത്ത് ഒപ്പം താമസിച്ചവരാണ്. ബാക്കി എട്ടുപേർ ബന്ധുക്കളാണ്. ബന്ധുക്കളിൽ മൂന്നുപേർ പേർ ആശുപത്രിയിലും അഞ്ചു പേർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ്. അമ്മ,ഭാര്യ,മകൻ എന്നിവരാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത്.

രോഗിയുമായി സെക്കൻഡറി കോടാക്റ്റ് പുലർത്തിയവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ 23 പേർ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 200 പേർ മറ്റാരുമായും ബന്ധപ്പെടാതെ വീടുകളിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: