കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

പള്ളിക്കുന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കുഞ്ഞിപ്പള്ളി, ഗായത്രി ടാക്കീസ്, അത്താഴക്കുന്ന് വായനശാല എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനുവരി 14 വെള്ളി രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ഇരിക്കൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ അടുവാപ്പുറംവയൽ, ചേടിച്ചേരി, ചൂളിയാട്, മോഡേൺ വുഡ്, മലബാർ പെയിന്റ് എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജനുവരി 14 വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പൊന്നച്ചേരി, ആലക്കാട് ചെറിയ പള്ളി എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജനുവരി 14 വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ അഭിലാഷ് ക്രഷർ, ആലിങ്കീൽ, അശോക ഫാഷൻ, ഗാലക്‌സി, പെർഫെക്റ്റ് ബോർഡ്, ജമീലവുഡ്, മാഗ്‌നെറ്റ്, നാഷണൽ സോമിൽ, നാഷണൽ സ്റ്റോൺ ക്രഷർ, എസ് എ വുഡ്, സിൻസിയർ, ടാക്, ഉണ്ണിലാട്ട് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജനുവരി 14 വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: