കിണറ്റി ൽ വീണ ഗർഭിണിയായ പശുവിനെ രക്ഷിച്ചു.

പയ്യന്നൂർ: കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട പശുവിനെ സുരക്ഷിതമായി അഗ്നി രക്ഷാസേന പുറത്തെടുത്തു. മേയുന്ന തിനിടെപെരുമ്പചിറ്റാരികൊവ്വലിലെ വയലിലെ റിങ് കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായ പശുവിനെയാണ് പയ്യന്നൂർ അഗ്നിരക്ഷ സേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുത്തത്.
ചെറിയ വ്യാസമുള്ള കിണർ ആയതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമായിരുന്നു .പശു എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായതും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമാക്കി .പയ്യന്നൂർ അഗ്നി രക്ഷാ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സന്തോഷ്‌ കുമാർ സീനിയർ ഫയർ &റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പ്രകാശൻ, ഫയർ &റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ഡ്രൈവർ രജിലേഷ് ലതീഷ് ഫയർ &റസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ സുമേഷ്, വിശാൽ, ലിഗേഷ്, സത്യൻ, സുധിൻ, ഷിബിൻ, ഹോംഗാർഡ് രാജീവൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പശുവിനെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുത്തത്‌

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: