നംഗീസിൽ കുടുങ്ങി കിടന്ന പരുന്തിന് രക്ഷകരായി ധർമ്മടം പോലീസ്.

✍️അബൂബക്കർ പുറത്തീൽ

കണ്ണൂർ: നംഗീസിൽ കുടുങ്ങി കിടന്ന പരുന്തിന് രക്ഷകരായി ധർമ്മടം പോലീസ്. പട്രോളിംഗിനിടെ ചെമ്മീൻ കണ്ടത്തിൽ സുരക്ഷക്കായി വലിച്ചു കെട്ടുന്ന നംഗീസിൽ കുടുങ്ങി കിടന്ന പരുന്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വനംവകുപ്പിന് കൈമാറി ധർമ്മടം പോലീസ്. ധർമ്മടം സിഐ ശ്രീജിത്ത് കോടെരിയും എഎസ്ഐ കെ ശ്രീജിത്തും മേലൂർ ഭാഗത്ത് പട്രോളിംഗിനിടെ വലിയൊരു പരുന്ത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. നംഗീസിൽ കുടുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന
കണ്ട ഇവർ ഉടനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ചിറക്കുനി മൃഗാശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഡോ. ശ്രീനേഷ് പ്രാഥമിക ശ്രുശൂഷ നൽകി ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: