വാഷ് പിടികൂടി

ആലക്കോട്.വാറ്റുചാരായ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് സംഘം നടുവിൽ
പോത്തുകുണ്ട് – താറ്റിയാട് പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 90 ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ എൻ.വൈശാഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് വാഷ് കണ്ടെത്തിയത്. പ്രതിയെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ ലഭിച്ചതിനാൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. റെയ്ഡിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ പി.ആർ.സജീവ്, കെ.അഹമ്മദ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ മാരായ ടി.വി.മധു, പി.എ. രഞ്ജിത്കുമാർഡ്രൈവർ ജോജൻഎന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: