കണ്ണൂർ ചാലക്കുന്നിൽ ബൈക്ക് ലോറിയിലിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു .

4 / 100

കണ്ണൂർ ചാലക്കുന്നിൽ ബൈക്ക് ലോറിയിലിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു .
കൂത്തുപറമ്പ് പാച്ചപൊയ്കയിലെ ആദിത് എസ് നായർ ( 23 ) ആണ് മരിച്ചത് . ബൈക്കിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അച്ഛൻ ശിവദാസന് പരിക്കേറ്റു .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: