മാഹി ആശുപത്രിയിലേക്ക് തെർമൽ സ്കാനറുകൾ നൽകി

ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള തലശ്ശേരി താലൂക്കും, കൈത്താങ്ങ് ചൂടിക്കോട്ട മാഹിയും ചേർന്ന് മാഹി ആശുപത്രിക്ക് തെർമൽ സ്കാനറുകൾ നൽകി, ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സമീർ പെരിങ്ങാടി മാഹി ആശുപത്രി ഡപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടർ ഡോ: പ്രേംകുമാറിന് സ്കാനറുകൾ നൽകി, ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള തലശ്ശേരി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി റിയാസ് ആശുപത്രി ഐ സി ടി സി കൗൺസിലർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: