കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് റൂട്ടിൽ മിന്നൽ ബസ് പണിമുടക്ക്

കണ്ണൂർ അഴീക്കൽ റൂട്ടിൽ ബസ്സുകൾ നിർത്തിവെച്ചു പ്രതിഷേധം. ബസ് ജീവനക്കാരെ തല്ലിയ പ്രതികളെ പോലീസ് പിടികൂടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം. വിദ്യാർഥികളടക്കം നിരവധിപേർ ദുരിതത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: