കടമ്പേരി അമ്പലത്തിന് സമീപം ടി.പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ (68) അന്തരിച്ചു.

കടമ്പേരി അമ്പലത്തിന് സമീപം ടി.പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ (68) അന്തരിച്ചു.

മക്കൾ ബിജു.ടി.പി, ബീന, റീന.
മരുമക്കൾ സനില(കടമ്പേരി), രാജീവൻ(മുള്ളൂൾ), പ്രകാശൻ(ചെറുകുന്ന്).

സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക്, കടമ്പേരി പൊതു ശ്മശാനം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: