ഏകീകൃത പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണം: എടയന്നൂർ തെരൂർ മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂൾ പിടിഎ

മട്ടന്നൂർ:പ്രീ-പ്രൈമറിയിൽ ഏകീകൃത പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും സൗജന്യ

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും എടയന്നൂർ തെരൂർ മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂൾ പിടിഎ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പി.കെ.അബ്ദുൾ ലത്തീഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വാർഡ് മെമ്പർ എൻ.കെ അനിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കെ.പത്മാവതി,പി.വി.സഹീർ,പി.കെ.സി മുഹമ്മദ്,ഷബീർ എടയന്നൂർ, സി.പി.സലീത്ത്, സി.പി.തങ്കമണി, കെ.മുഹമ്മദ് ഫായിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പി.കെ.അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് (പ്രസി.), പി.കെ.ഹൈദർ (വൈ.പ്രസി); മദർ പി ടി എ കെ.സജിന (പ്രസി), കെ.ഷഹനാസ് (വൈ.പ്രസി.) തുടങ്ങിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: