മാങ്ങാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിനു സമീപം വീട്ടുപറമ്പിലേക് ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞു

മാങ്ങാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിനു സമീപം വീട്ടുപറമ്പിലേക് ഗ്യാസ് ടാങ്കർ

ലോറി മറിഞ്ഞു, ടാങ്കറിൽ വാതകമില്ലാത്തതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് പുലർച്ചയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം, റജിസ്റ്റർ ഓഫീസിനും കല്യാശ്ശേരിക്കും ഇടയിൽ അപകടം പതിവാകുന്ന കാര്യം “കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ” ഓൺലൈൻ വാർത്താ പോർട്ടൽ വേണ്ടപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ലോറി മറിയുന്നത്, അതിൽ രണ്ട് തവണയും കാലിടാങ്കർ ആയിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ലോറി അപകടത്തിൽ പെട്ടു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് വച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രണ്ട് ആളുകൾ മരിച്ചിരുന്നു, നിരന്തര അപകട മേഘലയാണ് ഇതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു വേണ്ടപ്പെട്ട അധികൃതർ നല്ലൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചാല ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷിയാവേണ്ടി വരും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: