അഗ്നിരക്ഷാ സേന അണുവിമുക്തമാക്കി.

കണ്ണൂർ സിറ്റി: കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കണ്ണൂർ അഗ്നിരക്ഷാ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റാർ ഇൻ കണ്ണൂർ, ബ്രോഡ് ബിൻ, കെ.കെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം എന്നീ ഹോട്ടലുകളും താവക്കര സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ ഹോസ്റ്റലും അണുവിമുക്തമാക്കി. തുടർന്ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ വാഹന ഷോറൂമുകൾ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കണ്ണൂർ കലക്ട്രേറ്റിലെ വിവിധ ഓഫീസുകൾ, കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ പുതിയ തെരുവിലെ കെട്ടിടം, അലവിൽ, ചാലാട്, കണ്ണൂർ മാർക്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ എടിഎമ്മുകളും അണുവിമുക്തമാക്കി. അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൽ എത്തിച്ചതും മറ്റുമായ ആംബുലൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ സോഡിയം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് സൊലൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കി.

✍️ അബൂബക്കർ പുറത്തീൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: