കണ്ണൂർ സിറ്റി അറക്കൽ കെട്ടിലെ മാതൃ വിളക്കായിരുന്ന മഹതി ആദിരാജ ഉമ്പിച്ചി ബീബി വഫാതായി

കണ്ണൂർ സിറ്റി അറക്കൽ കെട്ടിലെ മാതൃ വിളക്കായിരുന്ന മഹതി ആദിരാജ ഉമ്പിച്ചി ബീബി വഫാതായി.
39മത് അറക്കൽ സുൽത്താൽ ആദിരാജ മറിയം ബീകുഞ്ഞി ബീബിയുടെ സഹോദരിയാണ്.

മർഹൂം ഹസ്സൻ ഇളയയുടെയും, മർഹൂം ആദിരാജ ആമിന ബീബിയുടെയും മകളായ ഉമ്പിച്ചിബീബിയുടെ ഭർത്താവ് മർഹൂം സി ഒ കെ മമ്മൂട്ടി എളയയാണ്.

അറക്കൽ കെട്ടിനകത്ത് ദരിയ മഹലിലെത്തുന്ന അതിഥികളെ ഏറെ സ്നേഹദങ്ങളോടെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മഹതിയുടെ പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന മുഖം ആഥിധേയത്വത്തിന് പാത്രമായവർ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല.

ആദിരാജ ബാബു, ആദിരാജ ജമീല,ആദിരാജ മൂസ, ആദിരാജ ജലീൽ, ആദിരാജ സാഹിർ എന്നിവരാണ് മക്കൾ. ടി കെ ഫൗസി, സി ഒ കെ മൂസ, എ പി എം ഫൗസി, എസ്.പി സഫൂറ, കെ പി വി അഫീദ എന്നിവരാണ് മരുമക്കൾ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: