വേറിട്ടൊരു പിറന്നാൾ ആഘോഷവുമായി വളപട്ടണത്തെ ശമൽ; പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ

വളപട്ടണം: ഈ ദുരിത കാലത്ത് വന്നെത്തിയ തന്റെ പിറന്നാൾ സഹജീവി സ്നേഹത്തിനായുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക ആക്കുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. തന്റെ പിറന്നാളിന് ലോക്ക് ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയാണ് ശമൽ മാതൃകയായത്. നൂറോളം പേർക്കുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉച്ചഭക്ഷണമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് നല്കിയാണ്, വളപട്ടണം മന്ന സബ്നാസിൽ ശമൽ തന്റെ 19ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത്.
പഴയങ്ങാടി വാദിഹുദയിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.
എ കെ പ്ലൈവുഡ് ഉടമ റയീസാണ് പിതാവ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: