മാലിന്യം കരയിലെത്തിച്ചു നൽകിയിട്ടും നീക്കം ചെയ്യാതെ വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത്; ‘കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ’ എക്സ്ക്ലൂസീവ്

പഞ്ചായത്ത് സംസ്കരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് കഴിഞ്ഞ പൊതു പണിമുടക്ക് ദിവസം വളപട്ടണം വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡ് തൊഴിലാളികൾ റോഡരികിൽ തോടിനു സമീപമുള്ള മാലിന്യ കൂമ്പാരം നീക്കം ചെയ്തത്. വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡ് അധികൃതരും പഞ്ചായത്തും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രകാരം മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പഞ്ചായത്തിനാണ്.മാലിന്യം പുറത്തെത്തിച്ച അന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും പറഞ്ഞത് മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ട ഏർപാടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എത്രയും വേഗം മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യും എന്നുമാണ്. പക്ഷെ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മാലിന്യം റോഡരികിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു. ‘കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ’ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ലോറി കിട്ടിയില്ല എന്നാണ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ ധാരണ ആയില്ല എന്നും. ഇതിലൂടെ യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാതെയാണ് മാലിന്യം എടുത്ത് റോഡരികിലേക്ക് ഇട്ടതെന്ന കാര്യമാണ് വ്യക്തമാവുന്നത്. തെരുവ് നായ്ക്കൾ മാലിന്യം വീണ്ടും തോടിലേക്ക് വലിച്ചിടാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടും പഞ്ചായത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മാലിന്യ നീക്കം പഞ്ചായത്ത് സ്വന്തം പേരിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്ന ആരോപണം നാട്ടുകാരിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്ലൈവുഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും പഞ്ചായത്ത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നു

1 thought on “മാലിന്യം കരയിലെത്തിച്ചു നൽകിയിട്ടും നീക്കം ചെയ്യാതെ വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത്; ‘കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈൻ’ എക്സ്ക്ലൂസീവ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: