ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വോട്ടെണ്ണല്‍ സിവില്‍ സ്‌റ്റേഷന്‍ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍


ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ ഡിസംബര്‍ 16ന് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടക്കും. 23 ഡിവിഷനിലെയും പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ രാവിലെ എട്ട് മുതലാണ് ആരംഭിക്കുക. വോട്ടെണ്ണുന്നതിന് രണ്ട് ഡിവിഷന് ഒന്ന് എന്ന ക്രമത്തില്‍ ആകെ 12 മേശകളാണ് സജ്ജീകരിക്കുക. വോട്ടെണ്ണല്‍ പ്രവൃത്തി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഓരോ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും ഒരു ഏജന്റിനെ നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിയോഗിക്കുന്ന ഏജന്റിന്റെ പേരും വിലാസവും അവരുടെ ഫോട്ടോയും വോട്ടെണ്ണല്‍ ഏജന്റിന്റെ നിയമനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സഹിതം ഡിസംബര്‍ 15ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വരണാധികാരിയുടെ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കണം. അന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഏജന്റ് ഇവിടെ നിന്നും പാസ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതുമാണ്. വോട്ടെണ്ണല്‍ ഏജന്റുമാരായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ ഡിസംബര്‍ 16ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കലക്ടറേറ്റില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ചേരണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: