തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ യുഡിഎഫിൽ വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും : മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ.

കണ്ണൂർ: കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും രാജ്യത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ദൂർത്തടിച്ചു കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന മോഡി സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ പദ്ധതികൾക്കും കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി താറുമാറായി കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും എകെജിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ കോടികൾ ചെലവിടുന്ന കേരള സർക്കാരും ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാൻ ഇരു സർക്കാരുകളുമെന്നും മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ വോട്ടായി യുഡിഎഫ് വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: