നാളെ (ഡിസംബർ 12) കണ്ണൂരിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പറശ്ശിനിപാലം, പറശ്ശിനി റോഡ്, അരിമ്പ്ര,  നണിയൂർ നമ്പ്രം, ചാത്തോത്ത് കുന്ന്, കുറ്റിച്ചിറ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 12) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ചെക്കിക്കടവ്, പാറപ്പുറം, ചകിരി കമ്പനി, കണ്ടക്കൈ ബാലവാടി, കണ്ടക്കൈ കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 12)രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പറമ്പത്ത്, കോളനി, താമരംകുളങ്ങര, മടത്തുംപടി, തീരദേശം, റോഷ്‌നി, മൂശാരിക്കോവിൽ, പി എച്ച് സി, കണ്ടംകുളങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന്(ഡിസംബർ 12)രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പിലാത്തറ എസ് ബി ടി പരിസരം, പഴിച്ചീൽ അങ്കണവാടി പരിസരം, പഴിച്ചീൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 12)രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകീട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചക്കരക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ തലമുണ്ട, കുന്നത്ത്ചാൽ, കുറുക്കൻമൊട്ട, മുഴപ്പാല, ബംഗ്ലാവ്‌മെട്ട, പാറപ്പുറം, കൂറപ്പീടിക, ഉച്ചൂളിക്കുന്ന്, അയനിമെട്ട, അപജ്പക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 12)രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: