കുപ്രസിദ്ധ കുറവാ കവർച്ച സംഘത്തിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

പയ്യന്നൂർ:കുപ്രസിദ്ധ കുറവാ കവർച്ച സംഘത്തിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ.നിരവധി കവർച്ച കേസുകളിലായി
പത്തു വർഷം മുമ്പ് പിടികിട്ടാപുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച കുപ്രസിദ്ധ കുറവാസംഘാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മോഷ്ടാവിനെ പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മാത്തിൽ ചൂരലിലെ ഒളിസങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് പിടികൂടി.

മഞ്ചേരി, നിലമ്പൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ, പതിനൊന്നു കേസുകളിലായി പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ച കോഴിക്കോട് വളയംകല്ലാച്ചി ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ ചെള്ളിയപ്പൻ്റെ മകൻരാജനെയാണ് ചൂരലിലെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലാ ക്രൈം സ്ക്വാഡ് പിടികൂടി ഹാജരാക്കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: