ജവഹർ ബാലജനവേദി അനുമോദനവും, ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ വിതരണവും നടത്തി

പൊറോറ : ജവഹർ ബാലജനവേദി – നെഹ്‌റു യുവജനവേദി മീത്തലെ പൊറോറ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽ.എസ്.എസ് – യു.എസ്.എസ് വിജയികൾക്ക് അനുമോദനവും, “ഗാന്ധിജിയെ അറിയുക” എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജവഹർ ബാലജനവേദി മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ നടത്തിവരുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ.എസ്.യു മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ഹരികൃഷ്ണൻ പാളാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജീവൻ പൊറോറ, അദ്വൈത്.കെ, ഉമേഷ്‌ പൊറോറ, സായന്ത്‌, ഗോപിക, നന്ദന, യദുകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

bala2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: