ഓവുചാൽ നിർമ്മാണത്തിനൊരു കൊളച്ചേരി മാതൃക :ഓവുചാലിനു നടുവിലായി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ്

കൊളച്ചേരി :- ചേലേരിമുക്ക് – നായാട്ടു പാറ റോഡിൽ നിർമ്മിച്ച ഓവുചാലിലൂടെ വെള്ളം മാത്രം ഒഴുകി പോകില്ല, കാരണം ഓവുചാലിനു ഒത്ത നടുവിലാണ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ്.

വീതി കൂട്ടുമ്പോൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച പോസ്റ്റ് ഓവുചാലിന് നടുവിലായതോടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ അതു തടയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.

കൊളച്ചേരി മുക്ക് പാടിച്ചാലിലാണ് PWD ഇത്തരത്തിൽ ഓവുചാലിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് .

റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത PWD അസി.എഞ്ചിനീയറെ ധരിപ്പിച്ചുണ്ടെന്നും തിങ്കളാഴ്ച അദ്ദേഹത്തോട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അപാകത പരിഹരിക്കുമെന്നും കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ താഹിറ അപാകത ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയവരോടായി പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം റോഡിന്റെയും ഓവുചാലിന്റെയും മറ്റും അപാകത പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ നെല്ലിക്കപ്പാലം റോഡ് താറിംങ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ഇന്നലെ തന്നെ PWD ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: