കൊളച്ചേരി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി

കൊളച്ചേരി :- എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കൊളച്ചേരി ഡിവിഷനിൽ നിന്നുമുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി.രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 5 വരെയായി 7 പോളിംങ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി നടക്കുന്നത് .. കോൺ അംഗം സി.ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് .നണിയൂർ, പെരുമാച്ചേരി ,കൊളച്ചേരി, കോടി പൊയിൽ, കായിച്ചിറ, പള്ളിപ്പറമ്പ്, ചേലേരി വാർഡുകളിലാണ് കൊളച്ചേരി ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട വാർഡുകൾ .7 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 13 ബൂത്തുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.നണിയൂർ എൽ പി സ്കൂൾ ,ഇ.പി.കെ.എൻ എസ് എൽ പി സ്കൂൾ ,പെരുമാച്ചേരി അങ്കനവാടി, കാവും ചാൽ അംഗനവാടി ,കൊളച്ചേരി എ യു പി സ്കൂൾ ,പെരുമാച്ചേരി ജി എൽ പി സ്കൂൾ, ചേലേരി എ എൽ പി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബൂത്തുകൾ സജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ ഉച്ചയോട് കൂടി കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം നടന്നു…

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ മുറിയിലാണ് വോട്ടിംങ്ങ് മെഷീനുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. വോട്ടെണ്ണൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വച്ച് നടക്കും..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: