ആദരിച്ചു

പയ്യന്നൂർ: എൽ.ഐ.സി.ഏജന്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ. പി.ചന്ദ്രന് പയ്യന്നുർ ബ്രാഞ്ചിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ബ്രാഞ്ച്പ്രസിഡന്റ്‌ സി. ടി. സത്യനാഥ് പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.
യോഗത്തിൽ വി. എം. വിജയൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി. വി. ശശിധരൻ, സി. കെ. ദിനേശൻ, കെ. വി. കൃഷ്ണൻ, ടി. രഘുത്തമൻ, വി. വി. രമേശൻ, കെ. വി. ഗീത, എം. രജിത തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: