അഴീക്കോട്: വായ്പറമ്പ് നന്ദനത്തിൽ കെ.വി ചന്ദ്ര ശേഖരൻ 77 വയസ്സ് നിര്യാതനായി.

അഴീക്കോട്: വായ്പറമ്പ് നന്ദനത്തിൽ കെ.വി ചന്ദ്ര ശേഖരൻ 77 വയസ്സ് നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ:ഹേമലത
മക്കൾ: സനൂപ് (ബാംഗ്ലൂർ)
സോന (അമേരിക്ക)
മരുമക്കൾ: മഞ്ജുള
വിപിൻ (അമേരിക്ക)
ശവസംസ്ക്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി കൊഴക്കിയിൽ സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: