അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ മാർച്ച് നടത്തി

അങ്കണവാടി വർക്കേ‌ഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷ(സി.ഐ.ടി.യു.)ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ്‌ പോസ്റ്റോഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി.അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ അവകാശദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാർച്ച‌് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി അംഗീകരിക്കുക, ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച‌്. സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽനിന്ന് തുടങ്ങിയ മാർച്ച‌് ഹെഡ് പോസ്റ്റോഫീസിന് മുന്നിൽ സി.ഐ.ടി.യു. ജില്ലാ ഖജാൻജി അരക്കൻ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ‌് കെ.വി.ഭവാനി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. മേരി ജോബ്, കെ.വി.ഓമന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: