മധ്യവയസ്കൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

ഇരിട്ടി:മധ്യവയസ്കൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു ചെടിക്കളം

സ്വദേശി കീഴ്പ്പള്ളി പി.എച്ച്.സി ജീവനക്കാരൻ ലാലു ഭാസ്കർ (43) വീടിനു സമീപത്ത് നിന്നും ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചു

ഭാര്യ: ഷീബ

മക്കൾ:അഖിൽ ,അമൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: