കണ്ണൂർ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ തീ പിടിത്തത്തിൽ കടകൾ നശിച്ച കച്ചവടക്കാർക്ക് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ധനസഹായം നൽകി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ തീ പിടിത്തത്തിൽ കടകൾ നശിച്ച 2കച്ചവടക്കാർക്ക് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കണ്ണൂർ വെസ്റ്റ് മേഖല നൽകുന്ന ധന സഹായം സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി pm സുഗുണൻ നൽകുന്നു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് kv സലീം ഏരിയ സെക്രട്ടറി c മനോഹരൻ, ഏരിയ ജോ സെക്രട്ടറി സിറാജ് ,വെസ്റ്റ് മേഖല സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞൻ, യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളായ, അൻസാരി, ആസ്ഹാബ്, രാജേഷ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: