മുണ്ടേരി പടന്നോട്ട് മൊട്ടയിലെ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ നിര്യാതനായി

മുണ്ടേരി :പടന്നോട്ട് മൊട്ടയിലെ കാലിക്കോടൻ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ (92) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ :ശാരദ മക്കൾ :അശോകൻ, അനിത, ലസിത, പ്രസീത, ഷീബ, ബിന്ദു. മരുമക്കൾ :ജെസ്സി, രവീന്ദ്രൻ, പ്രകാശൻ, രാധാകൃഷ്ണൻ, രാജേഷ്.സംസ്ക്കാരം നാളെ 12/5/2019 രാവിലെ 9:30ന് പയ്യാമ്പലം പൊതുശ്മശാനത്തിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: