പകർച്ചവ്യാധി ; ഇന്നും നാളെയും ശുചീകരണം

മഴയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും വിപുലമായ ശുചീകരണം നടക്കും.’ആരോഗ്യജാഗ്രത’ ‘പ്രതിദിനം പ്രതിരോധം’ എന്ന ആശയം നടപ്പാക്കുകയും പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരേ ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് ലക്‌ഷ്യം.ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന്‍റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കളക്ട്രേറ്റ് പരിസരം ശുചീകരിച്ച് തുടങ്ങി.എലിപ്പനി,മഞ്ഞപ്പിത്തം,മലമ്പനി,ഡെങ്കിപ്പനി,ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി വിവിധപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: