മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലടക്കം കണ്ണൂരിൽ 13 കള്ളവോട്ട് കൂടി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലടക്കം കണ്ണൂരിൽ 13 കള്ളവോട്ടുകൂടി.കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പാമ്പുരുത്തിയിൽ ഒമ്പത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരും ധര്മടത്ത് ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകനുമാണ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്തത്.സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കള്ളവോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 20 ആയി.കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ നിയമം സെക്ഷൻ 171 സി,ഡി, എഫ് പ്രകാരം ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.പാമ്പുരുത്തിയിലെ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ,പോളിംഗ് ഓഫീസർ,മൈക്രോ ഒബ്സർവർ എന്നിവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി.ജനപ്രധിനിത്യ നിയമ പ്രകാരം സെക്ഷൻ 134 അനുസരിച്ച് ഇവർക്കെതിരെയും കേസ് ചുമത്തും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: