തീവണ്ടിയുടെ ചവിട്ടു പടിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇനി എട്ടിന്‍റെ പണി

തീവണ്ടിയുടെ ചവിട്ടുപടിയിൽ നിന്നും ഇരുന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അധികൃതർ.ചവിട്ടുപടിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് പതിവാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.ഇത്തരക്കാരെ പിടികൂടാൻ റെയിൽവേ പ്രത്യേക സ്‌ക്വാഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ 500 രൂപ പിഴയും മൂന്നു മാസം വരെ തടവുമാണ് ശിക്ഷ.തീവണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോഴോ അതിനു ശേഷമോ ചവിട്ടു പടിയിൽ നിൽക്കുകയും ഇരിക്കുയും ചെയ്യരുതെന്നാണ് നിയമം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: