കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം: 35 ബൂത്തുകളിലെ വിവിപാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണും

ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 35 ബൂത്തുകളിലെ വിവിപാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണും. ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 5 ബൂത്തുകളിലെ വിവിപാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. നറുക്കെടുത്താണ് ഈ ബൂത്തുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നു നിശ്ചയിക്കുക.വിവിപാറ്റ് എണ്ണുന്നതിനായി അസി. റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറുടെ ടേബിളിനു സമീപം പ്രത്യേക കൗണ്ടിങ് ടേബിൾ ഒരുക്കും.ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിലെ വോട്ടെണ്ണലിന് ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിനും 14 കൗണ്ടിങ്ങ് ടേബിളുകൾ ആണ് സജ്ജീകരിക്കുക.വോട്ടെണ്ണലിന് നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലനം തുടങ്ങി. ചാല ചിൻമയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം.വോട്ടെണ്ണൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഭരണാധികാരി കൂടിയായ കലക്ടർ മിർ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം വിലയിരുത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: