കണ്ണൂരിൽ 7 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 10 പേർക്ക്

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 10 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ 7, കാസർഗോഡ് 2, കോഴിക്കോട് 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇന്ന് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 3 പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നവരും 7 പേർക്ക് സമ്പർക്കം മുഖേനെ രോഗം പകർന്നതുമാണ്

കേരളത്തിൽ ഇത് വരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആകെ 373 പേർക്ക്. ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത് 228 പേർ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: