ചെറുകുന്ന് ഇടക്കേപ്പുറം ചെരിച്ചൽ മുകുന്ദൻ നിര്യാതനായി

ചെറുകുന്ന് ഇടക്കേപ്പുറം ചെരിച്ചൽ മുകുന്ദൻ (69) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: സതി അരിവിരുത്തി. സഹോദരങ്ങൾ: പരേതനായ ഗോവിന്ദൻ. രാഘവൻ, ശാന്ത,
മരുമക്കൾ: ബാബു ,ഷൈലജ,,മോഹനൻ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: