ജില്ലയിലെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ചയും മൊബൈൽ കടകൾ തുറക്കില്ല

തലശ്ശേരി: ഹോട്ട് സ്പോട്ട് പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ചയും മൊബൈൽ കടകൾ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാനൂർ, കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭകളും മൊകേരി, ചൊക്ലി, പാട്യം, ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്, കതിരൂർ, പന്ന്യന്നൂർ, കോട്ടയം മലബാർ, ന്യൂ മാഹി പഞ്ചായത്തുകളുമാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ. സബ് കളക്ടർ, എ.എൻ.ഷംസീർ എം.എൽ.എ. തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ധാരണ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: