കോറോണ:മാണിയൂർ പാറാൽ പള്ളി മഖാം ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചന്തകൾ, അന്നദാനം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല

മാണിയൂർ: കോറോണ വൈറസ് രോഗം പടരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ജാഗ്രത നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നാളെ (വ്യാഴം) നടക്കുന്ന മാണിയൂർ പാറാൽ പള്ളി മഖാം ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചന്തകൾ, അന്നദാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ പകൽ നടക്കുന്ന സിയാറത്ത്, പ്രാർഥന സദസ് പരിപാടികൾ നടക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: