സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ്; ഉത്സവങ്ങളിൽ 1500 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇളവ് അനുവദിച്ചു. ഉത്സവങ്ങളിൽ ഇനി മുതൽ 1500 പേർക്ക് പ​ങ്കെടുക്കാം. 25 ചതുരശ്ര അടിയിൽ ഒരാൾ എന്നനിലയിൽ പരമാവധി 1500 ആളുകൾക്ക് പ​ങ്കെടുക്കാനാണ് അനുമതി. ഉത്സവങ്ങളിൽ പ​ങ്കെടുക്കാവുന്നവരുടെ എണ്ണം അതാത് ജില്ലാ കല്കടർമാർ നിശ്ചയിക്കണം.

ആലുവ ശിവരാത്രി, ആറ്റു​കാൽ ​പൊങ്കാല, മരാമൺ കൺവെൻഷൻ എന്നിവക്ക് ഇളവ് ബാധകമാണ്. എന്നാൽ, ഇത്തവണയും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയിടേണ്ടത് വീടുകളിൽ തന്നെയാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത ആർ.ടി.പി.സി.ആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് വന്നതിന്റെ രേഖ എന്നിവയുമായാണ് ഉത്സവങ്ങളിൽ പ​ങ്കെടുക്കേണ്ടത്.

രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത 18 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഉത്സവത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാവുന്നതാണെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: