കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമിക്ക് ആസ്ഥാന മന്ദിരം പയ്യന്നൂരിൽ; ശിലയിടൽ ശനിയാഴ്ച

പയ്യന്നൂർ: സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമിക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമിക്കുന്നു. പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിൽ മന്ദിരത്തി​ൻെറ ശിലാസ്ഥാപനം ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നിന്​ മന്ത്രി എ.കെ. ബാലൻ നിർവഹിക്കും. വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് കൊട്ടണച്ചേരി ദേവസ്വം സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. പൂരക്കളിയുടെയും മറത്തുകളിയുടെയും സമഗ്ര പഠനവും പരിശീലനവും പ്രദർശനവും വ്യാപനവും അനുബന്ധ പരിപാടികളുമാണ് ആസ്ഥാനമന്ദിരം നിർമാണം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിപുലമായ ലൈബ്രറി, മ്യൂസിയം, സംസ്കൃത പഠന സൗകര്യം, പൂരക്കളി സംഗീതം, അനുബന്ധ കലാ-സാംസ്കാരിക പഠനവും പരിശീലനവും യോഗ, കളരി പഠനകേന്ദ്രം എന്നിവ മന്ദിരത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സി. കൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ, സംഘാടകസമിതി ചെയർമാൻ ഇ. ഭാസ്കരൻ, പൂരക്കളി അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ.വി. മോഹനൻ, അംഗങ്ങളായ എൻ. കൃഷ്ണൻ, വി.ഇ. രാഗേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: