ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ജില്ലയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കീഴല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എളമ്പാറ, കല്ല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളാഞ്ചിറ, ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭയിലെ കാവുംമ്പായി എന്നീ വാർഡുകളിലെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എളമ്പാറ എൽ പി സ്‌കൂൾ, ഇരിണാവ് യു പി സ്‌കൂൾ, കാവുമ്പായി ഗവ.എൽ പി സ്‌കൂൾ എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഫെബ്രുവരി 13 ഉച്ച ഒരു മണി മുതലും 14നും അവധിയായിരിക്കുമെന്നും ഈ വാർഡ് പരിധിക്കുള്ളിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഫെബ്രുവരി 14 ന് പ്രാദേശിക അവധിയായിരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു. 

എളമ്പാറ, കാവുംമ്പായി, വെളളാംഞ്ചിറ എന്നീ വാർഡുകളിലെ വോട്ടർമാരായ സർക്കാർ, അർധസർക്കാർ, പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിയമാനുസൃത കമ്മിറ്റികൾ, ബോർഡുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത വാർഡിലെ വോട്ടറാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വന്തം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പോയി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക അനുമതി മേലധികാരികൾ നൽകേണ്ടതാണെന്നും ഈ വാർഡുകളിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മറ്റ് പണിശാലകളിലെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

 

മദ്യഷാപ്പുകൾ അടച്ചിടണം

ജില്ലയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കീഴല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എളമ്പാറ, കല്ല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളാഞ്ചിറ, ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭയിലെ കാവുമ്പായി എന്നീ വാർഡ് പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ മദ്യഷാപ്പുകളും നാളെ(ഫെബ്രുവരി 12) വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി മുതൽ 14 വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിവരെയും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്ന 15 നും അടച്ചിടണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: