ഗ്ലിറ്റേർസ് ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശനിയാഴ്ച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

എടക്കാട്: ജനുവരി 12 ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ എടക്കാടു ഓ കെ ഇ യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് രക്തദാന ക്യാമ്പ്, കാൻസർ സ്ക്രീനീംഗ് ടെസ്റ്റ്, ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നു.ബന്ധപ്പെടെണ്ട നംമ്പർ:8848171624

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: