മൂന്നുനിരത്ത് ഒണ്ടേൻറോഡ് പുഴയരുവത്ത് അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജി(79) അന്തരിച്ചു

ടൌൺ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി.അബ്ദുൽ നസീറിൻെറ പിതാവും വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡ്‌സിലെ മുൻജീവനക്കാര
നുമായിരുന്ന പുഴയരുവത്ത് അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജി(79) മൂന്നുനിരത്ത് ഒണ്ടേൻറോഡ് ഇസ്സത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ്സക്ക് സമീപമുള്ള ഭവനത്തിൽ വച്ച് നിര്യാതനായി. മക്കൾ മുനീർ ,അബ്ദുൽ നസീർ ,അമീർ,ഖയിസ്, ഫൈസൽ. ഭാര്യ ബീഫാത്തു. കബറടക്കം 10:30 മണിക്ക്. വളപട്ടണം മന്നാ ഖബർസിഹാനിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: